معرفی زبان کودک و نوجوان
معرفی ICT کودک و نوجوان
دوره های ICT کودک و نوجوان
عنوان دروس نام گروه هزینه ثبت نام (ریال)
IT
IT, Windows 7, Paint E-Kids 1
Word , Excel , Internet & Email E-Kids 2
IT, Windows 7, Word , Internet & Email ICDL 1 نوجوان
Excel, Access, Power Point ICDL 2 نوجوان
گرافیک
فتوشاپ مقدماتی گرافیک
فتوشاپ پیشرفته گرافیک
Corel Draw مقدماتی گرافیک
Corel Draw پیشرفته گرافیک
برنامه نویسی
Web Starter آموزش طراحی وب
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان برنامه نویسی
برنامه نویسی پیشرفته ++ C   نوجوانان برنامه نویسی
برنامه نویسی مقدماتی  #C  برای نوجوانان برنامه نویسی
برنامه نویسی پیشرفته  #C  برای نوجوانان برنامه نویسی

.

ثبت نام زبان کودک و نوجوان
ثبت نام ICT کودک و نوجوان