نحوه ثبت نام

دانش پذیر گرامی، پس از انتخاب دپارتمان مورد نظر و تکمیل فرم مربوط به آن، کارشناسان ما پس از بررسی، با شما تماس حاصل خواهند نمود.
مجتمع فنی تهران به روزی می اندیشد که در هر خانواده ایرانی، حداقل یک نفر از خدمات یا محصولات آن به طور مطلوب بهره مند شود.

نرم افزارهای مهندسی
ICT
زبان های خارجه
دکوراسیون داخلی
بین الملل
حسابداری و مدیریت
ICT کودک و نوجوان
برق
رباتیک